click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
My Location Fullscreen Prev Next

Your search results

Xem hướng bếp hợp với cung mệnh mang lại phú quý

Posted by admin on 15/01/2020
| 1

Xem hướng bếp, Ví như nầm Giáp Tý niên hiệu Thiên Khải thứ 4! mở đầu Hạ nguyên, nên cung mệnh của người nam được tính từ cung Đoài, đếm ngược chiều kim đồng hồ.

Nam sinh nầm Ất Sửu thuộc mệnh Cần: Sinh năm Bính Dần thuộc Trung cung gửi
mệnh Khôn; Sinh năm Đình Mão thuộc mệnh Tốn, sinh năm Mậu Thìn thuộc
mệnh Chấn, sinh năm Ky Ty thuộc mệnh Khôn, sinh năm Canh Ngọ thuộc mệnh
Khám, sinh năm Tân Mùi thuộc mệnh Ly. sinh năm Nhâm Thân thuộc mệnh Cấn,
sinh năm Quý Dậu lại thuộc mệnh Đoài, cứ như vậy đếm ngược vòng Cửu cung
trong vòng 60 năm.

Xem hướng bếp Tấy tứ mệnh và đông tứ mệnh

Năm Giáp Tý niên hiệu Khang Hy thứ 23” mở đâu Thượng nguyên, người nữ
sinh vào năm Định Mão Thượng nguyên sẽ thuộc mệnh Cấn, nên tính “Đại dụ
niên” từ cụng Cấn; “Cấn Lục Tuyệt Hog Sinh Diện Thiên Ngũ”. Cấn thuộc Tây tứ
mệnh. Cửa bếp là cửa Hoa, nếu hướng về phương vị Tây tử sẽ cát, quay sang
phương vị Đông tứ là bung.

(Cần, Khôn, Cấn, Đoài là Tây tứ mệnh; Kham. Ly. Chấn, Tốn là Đông tứ mệnh), dùng bài ca quyết “Đại đụ niên” để phán đoán hướng cát, hung, Phương vị của nhà và bếp nếu trấn tại các phương Tuyệt Mệnh, Lục Sát. Hoa Hại, Ngũ Quý trong bản mệnh, tại hoạ sẽ không đến nhà, không nên đối nghịch với trạch mệnh.

Nếu phải năm gặp Đô Thiên, Ngũ Hoàng, bếp nên quay về các phương vị Sinh Khí. Thiên Y, Phục VỊ trong bản mệnh, cũng không nên quay về các hướng Đô Thiên, Ngũ Hoàng, Tuyệt Mệnh, Hoa Hại trong trạch mệnh.

Tài vận hướng bếp mang đến sinh khí

Nếu muốn phát tài, cửa bếp nên quay về hướng Sinh Khí. Nhưng với mệnh
Khôn và mệnh Cấn, phương vị của Ngũ Hoàng năm tại cung Khôn, cung Cấn,
phương vị Sinh Khí cũng tại Khôn, Cấn. Vì đó cũng đồng thời là phương vị Ngũ
Hoàng, nên không nên quay bếp về hướng Khôn, Cấn, nếu không sẽ gặp tai vạ.

Nếu muốn phất về người và của, cửa bếp nền quay về hướng Phục VỊ. Nếu phải
nầm cung mệnh gặp Thiên Ất Quý Nhân sẽ sinh con, rất linh nghiệm. Thiên Ất
Quý Nhân chính là que Khôn.

Nếu là mệnh Tốn. thì cửa bếp nên đặt phương Phục Vị, tức phương Tốn, đợi
khi Thiên Ất Quý Nhân bay đến phương Tốn chấc chắn sẽ sinh quý tử, phương
pháp này rất lình nghiệm. Thiên Ất Quý Nhân chính là Khôn Nhị Hắc. Ví dụ vào
Giáp Tý Thượng nguyên, đến năm Canh Thìn, bất đầu tính từ cùng Khảm đếm
ngược chiều kim đồng hồ. đếm đến Canh Thìn là cung Chấn 3, tức Tam Bích Mộc.

Như vậy, sẽ đưa Tam Bích Mộc nhập Trung cung, các sao còn lại sẽ an theo chiều
Càn Tứ Lục, Đoài Ngũ Hoàng, Cấn Lục Bạch, Ly Thất Xích, Khảm Bát Bạch, Khôn
Cửu Tử, Chấn Nhất Bạch, như vậy Khôn Nhị Hác bay đến cung Tốn, tức gặp Thiên
Ất Quý Nhân.

Người mệnh Tốn đặt bếp quay về hướng Phục Vị tức Tốn, thì năm đó sẽ gặp được Thiên Ất Quý Nhân. Từ đó có thể loại suy ra các trường hợp tương tự. Định hướng cửa bếp, cần căn cứ vào Tử Bạch phi cung, hướng cửa bếp được phương Sinh Khí sẽ phát tài, cực kỳ linh nghiệm, trong vòng 60 ngày sẽ linh ứng.

Bếp tại chung cư Vinhomes Golden River có hướng bếp nhứ Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc. Biệt thự Vinhomes Ocean Park được tùy ý đặt hướng bếp để chọn được hướng sinh khí( là hướng tốt nhất)

One thought on “Xem hướng bếp hợp với cung mệnh mang lại phú quý

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Support Online
 
Nhắn Tin
 
Support Online
+

0357517999