Your search results

Quản lý đầu tư căn hộ chung cư part 4

Posted by admin on 09/01/2020
| 1

Quản lý đầu tư căn hộ chung cư, tin rằng các công ty vị trí tốt để chịu được cái mới cung cấp và đó là lý do tại sao chúng tôi nghĩ rằng nó có thể bị định giá thấp thị trường là giảm tác động của cái mới đó cung cấp chúng tôi nghĩ rằng có thể có sự chậm trễ có thể hoãn lại cái mới đó cung cấp và thậm chí nếu nó đi vào nó thực sự có thể giúp định giá trong trong tài sản của anko cổ tức phân tích hai biểu đồ hàng đầu rất hấp dẫn như bạn thấy nó đi cager 13,6% so với bảy điểm sau đó là sự khác biệt của 4500 bit kể từ năm 2012.

Biểu đồ trên đầu bên phải cho thấy sự gia tăng đã xảy ra mỗi năm hoặc trong một năm như chúng ta có thể thấy ở đó xảy ra trong 36 xu mỗi cổ phiếu và chúng tôi nghĩ rằng đây là bảo thủ chúng tôi nghĩ rằng đáy rời khỏi dòng AFF dự báo dựa trên S & P; IQ vốn phân tích và như bạn có thể thấy rằng AFF gấp dòng đang mở rộng từ dòng cổ tức đó chúng tôi nghĩ rằng cổ tức có thể thực sự theo kịp sự phát triển của ffo và chúng tôi tin rằng sẽ lái xe đó sẽ là chất xúc tác cho tăng giá ở mức giá hiện tại và dự báo ffo cho điểm một phần trăm dự báo tăng trưởng cổ tức năm 2018.

Quản lý đầu tư dòng tiền

Chúng ta nghĩ là bảo thủ nếu chúng ta áp dụng một tỷ lệ xuất chi là 70% về nơi nó đã ở trong quá khứ và tin có thể đến năm nay và năm sau năm áp dụng một đô la 50 cho cổ tức tăng 7% từ 2017 không phải là bốn điểm một phần trăm vì vậy nếu nếu có nếu cổ tức lớn hơn tăng chúng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một chất xúc tác tốt đẹp cho giá cổ phiếu để tăng đánh giá công ty cung cấp đánh giá dựa trên giá trị tài sản ròng bên kia là đỉnh đi vào chi tiết cụ thể của từng mục hàng nhưng giá trị tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu tính toán quản lý là 53 đô la mỗi chia sẻ giá hiện tại là dưới 50 và 47 và thay đổi như ngày nay và chúng tôi nghĩ rằng nó vẫn có thể bảo thủ phía dưới bên trái bạn nhìn thấy giá so với xu hướng FFO kể từ năm 2011 ffo đã tăng đều đặn trong khi đó giá để ffo nhiều vẫn tương đối bằng phẳng và bắt đầu Làm giảm xuống.

Đầu năm nay về 16 và 17 chúng tôi nghĩ rằng có một cơ hội rất tốt mà nó có thể lấy lại lên đến 20 và 21 dưới cùng bên phải cho thấy một dòng tiền chiết khấu và thay vì tự đưa ra giả định về doanh thu thu nhập hoạt động ròng vv những gì chúng tôi đã làm là chúng tôi đã cố gắng để theo dõi doanh thu 12 tháng là chính xác những gì chúng tôi đã cố gắng làm nhận được số quản lý là $ 53 và như bạn thấy chúng ta sẽ tăng trưởng doanh thu cho năm 1 sẽ là năm 2018, 6% chúng tôi giảm tốc độ tăng trưởng 1% mỗi năm sao cho đến năm thứ 5 thì 2% và giá trị đầu cuối là 1% chúng tôi cũng giảm thu nhập hoạt động ròng ký quỹ từ 68 xuống còn 63%, chúng tôi duy trì tỷ lệ ffo lõi ở mức 52%.

Quản lý đầu tư căn hộ chung cư

Chúng tôi cũng duy trì cổ phần nổi bật những gì bạn thấy trong phần nổi bật màu đỏ là định giá với tính FF o là sáu mươi ba đô la và năm mươi sáu xu một lượng đáng kể trên những gì công ty hiện đang định giá tài sản ròng của họ và khác sử dụng FF dự báo o chúng tôi đã lấy FF o công ty dự báo và áp dụng tốc độ tăng trưởng theo định giá đó là năm mươi lăm 75 cũng ở trên tính toán của quản lý và AE có rất nhiều lý do tại sao chúng ta nghĩ rằng công ty bị định giá thấp trong khi cổ tức vẫn không lớn nhưng hợp lý chúng tôi nghĩ rằng môi trường phù hợp với cho một Co để tận dụng gọi nó là một chuyển sang thuộc tính loại B và loại C và đó là lý do tại sao chúng tôi thêm nó vào danh mục đầu tư.

Cảm ơn quý vị đã đọc hết bài phân tích về quản lý đầu tư căn hộ chung cư.

One thought on “Quản lý đầu tư căn hộ chung cư part 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0849961666