Your search results

Căn hộ là khoản đầu tư lý tưởng trong giai đoạn 2020 của thành phố

Posted by admin on 14/12/2019
| 0

Căn hộ là khoản đầu tư lý tưởng cung cấp cho bạn lợi ích khấu hao thông qua thuế tạo ra vốn chủ sở hữu và có một vốn chủ sở hữu thích đánh giá cao và một trong những bạn có thể đòn bẩy hoặc liệu bạn có thể có được thông qua đòn bẩy để chúng ta nhìn vào từng trước hết và ý nghĩa của chúng liên quan đến căn hộ theo thu nhập ý tôi là chúng ta muốn đầu tư cung cấp thu nhập thụ động thu nhập ngay bây giờ rõ ràng đó là doanh thu tiền thuê mà đến trong các tòa nhà của chúng tôi đang được quản lý bởi vì người khác đó là nơi thu nhập thụ động đến căn hộ

Chắc chắn có thụ động đó khấu hao khấu hao là lợi ích IRS cấp cho chúng tôi trên các tòa nhà chúng tôi sở hữu để làm điều này đơn giản sự lão hóa của các tòa nhà là một khoản phải trả mất mát mà chúng ta có thể mất vào thu nhập của mình khai thuế và giảm tổng thuế của chúng tôi và nói chung phiên bản đơn giản của nó IRS có cho phép chúng tôi khấu hao các tòa nhà trên hai mươi bảy rưỡi năm vì vậy nếu bạn có một tòa nhà đó trị giá hai điểm bảy năm triệu đô la có nghĩa là nó đánh giá cao tại một trăm ngàn đô la mỗi năm chỉ cần giữ cho toán học đơn giản một trăm ngàn đô la một năm là một trả cho một mất mát và bạn có thể nhận điều đó mất giấy và sử dụng nó để bù đắp thu nhập như một khoản khấu trừ vào thu nhập tích cực của bạn.

Căn hộ đầu tư lý tưởng trong thành phố

Bạn làm ý nghĩa của bất động sản chuyên nghiệp và bất động sản chuyên nghiệp là người dành năm trăm giờ mỗi năm làm việc thực tế di sản không cần giấy phép nhưng thường cai trị nhà nước trên cơ sở bán thời gian bạn có thể đủ điều kiện bản thân như một thực tế chuyên gia bất động sản về lợi nhuận IRS của bạn và bạn có thể lấy 100% số đó khấu hao và thuế năm nay trở lại xem CPA của bạn nhưng điểm rất lớn đây là bạn mất giá lợi ích với căn hộ phần thứ ba lý tưởng của công thức là công bằng tòa nhà của bạn có sự công bằng trong chênh lệch vốn chủ sở hữu giữa hiện tại giá trị và thế chấp tốt một điều vốn chủ sở hữu của chúng tôi đang tăng lên mỗi tháng bởi vì người thuê nhà của chúng tôi là cư dân của chúng tôi trả tiền thế chấp cho chúng tôi và như thế chấp đó được trả xuống vốn chủ sở hữu của chúng tôi đang phát triển chỉ bởi thực tế là họ trả cho chúng tôi một điều tôi muốn giữ tâm trí bạn muốn yêu cư dân của bạn tôi đừng gọi họ là người thuê nhà tôi gọi họ là của bạn cư dân vì cư dân là những người những người đi ra ngoài mỗi ngày để gửi cho bạn bốn mươi phần trăm thu nhập của họ mỗi ngày là tiền thuê nhà tăng vốn chủ sở hữu với căn hộ của bạn đầu tư thuộc tính thứ tư là đánh giá cao và đây là một trong những lớn sự đánh giá cao đến từ hai lĩnh vực bạn có thể có sự đánh giá cao thị trường hoặc buộc phải đánh giá cao thị trường bây giờ đánh giá cao bạn không có quyền kiểm soát đó chỉ là khi thị trường thúc đẩy tăng giá nó là một phần thưởng khi nó xảy ra sự đánh giá cao là khi nó thực sự bị kích thích bởi vì bị ép buộc đánh giá cao là cách bạn có thể buộc giá trị của các tòa nhà của bạn đi lên trong một cách dự đoán chỉ bằng cách nâng cao thuê và chỉ bằng cách tăng nghề nghiệp hoàn toàn là một công thức rất đơn giản.

Căn hộ là khoản đầu tư lý tưởng

Tôi sẽ dạy bạn làm thế nào đánh giá cao thuộc tính cuối cùng của đầu tư lý tưởng là bạn có thể mua nó thông qua đòn bẩy và đó là những gì chúng ta tất cả về bất động sản toàn bộ lợi ích của bất động sản là có thể có được các tính chất này và tận dụng chúng tôi có một tài sản cứng để đưa lên như tài sản thế chấp chúng tôi có đất chúng tôi có một xây dựng thể chất chúng ta có thể đặt tay trên đó là một tòa nhà thực sự mà chúng ta có thể đặt tay lên và đó là tài sản thế chấp bạn đưa lên thậm chí làm 100 phần trăm tài chính cho các tài sản này và mua chúng thông qua việc tận dụng những là năm thuộc tính khi bạn xếp nó lên căn hộ là đầu tư duy nhất

Cụ thể thu nhập thương mại sản xuất tài sản là duy nhất phương tiện đầu tư mang đến cho bạn tất cả năm thuộc tính hãy chọn một thuộc tính khác ví dụ: giả sử cổ phiếu hãy nói một cổ phiếu đầu tư mà bạn cung cấp thu nhập có nếu họ trả cổ tức nếu họ không trả cổ tức không họ không trả thu nhập để họ cung cấp cho bạn lợi ích khấu hao không bạn có vốn cổ phần của bạn hy vọng là có nhưng số tiền bạn đầu tư vào nó làm họ đánh giá cao đó là lý do chính mọi người mua cổ phiếu với bạn raishin bạn có thể mua chúng thông qua tận dụng có bạn thực sự có thể sử dụng của bạn cổ phiếu để vay tiền chống lại cho phép lên giới hạn ở 50 phần trăm cổ phiếu của bạn giá trị bạn nhận được một bộ khoan bạn có thể làm điều đó 70 phần trăm 80 phần trăm giá trị của bạn đòn bẩy lớn hơn lớn hơn đó chỉ là một ví dụ bạn có bao nhiêu căn hộ căn hộ này là duy nhất phương tiện cho phép bạn đánh cả năm Tất cả năm thuộc tính của công thức lý tưởng đó là một lý do khác tại sao tôi muốn bạn bắt đầu trong căn hộ nhỏ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

0357517999